Browsing Category

TRIP

บนความท้าทาย ที่มิตรภาพไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลากับ 14 ปียุทธหัตถีฯ…

ปกติวิสัยของชาวออฟโรดชนนั้น เป็นพวกชอบซุกซน อยู่นิ่งนานๆ ไม่เป็น…บ่อยครั้งที่เราจะเห็นพวกเขารวมตัวกัน…