Browsing Category

TRIP

ผจญภัยไปกับเส้นทางวังน้ำเขียว-คลองบางพาบน้ำ บนวิถีแห่งการค้นหาป่าต้นน้ำกระบุรี

ฝนเทลงมาห่าใหญ่ หนักบ้าง เบาบ้าง สลับกันเป็นช่วงๆ ตลอดเส้นทางที่ทอดยาวลงสู่ภาคใต้ ในช่วงบ่ายแก่ๆ…

ทักทายพนมเปญ…

ผมไปดูกัมพูชามาหลายที่ สวายเรียง กันดาล กำปงสะปือ  กำปอต บันเตียเมียนเจย ไพลิน พระตะบอง สีหนุวิวส์ เกาะกง…