3 แบรนด์ญี่ปุ่นร่วมมือพัฒนารถแวนไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์

Toyota, Suzuki, Daihatsu และ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation ได้ออกมาแถลงถึงความร่วมมือในการพัฒนารถแวนไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ใช้แบตเตอรีหรือ BEV ราคาไม่แพง โดยจะมีการเปิดตัวรถออกมาในปี 2023

ความร่วมมือในครั้งนี้ของ 3 บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นและ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation จะเป็นการพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรีสำหรับรถแวนเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยจะเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญของ Suzuki และ Daihatsu ในด้านการผลิตรถขนาดเล็กร่วมกับเทคโนโลยีไฟฟ้าจาก Toyota ขณะที่ทาง Commercial Japan Partnership Technologies Corporation หรือ CJPT จะมีส่งร่วมด้วยในด้านกระบวนการวางแผน

รถแวนไฟฟ้าขนาดเล็กจากความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากขนาดที่เล็กของรถในการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ที่รถเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งเพื่อการขนส่งในช่วงปลายทางสุดท้าย โดยจะมีการใช้งานรถจากความร่วมมือนี้ในโครงการณ์ความร่วมมือเพื่อโปรโมตรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์น้ำหนักเบาของทั้ง 4 บริษัทในพื้นที่ฟูกูชิมะและโตเกียว ซึ่งโครงการณ์ความร่วมมือนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 มีรถสำหรับการใช้งานประมาณ 580 คัน และมีความร่วมมือต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคม 2030

เนื่องจากรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กถูกใช้งานมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของรถเพื่อการพาณิชย์ในญี่ปุ่น ดังนั้นการพัฒนารถไฟฟ้าจึงมีความสำคัญต่อการขนส่งในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามทาง Toyota ได้ตั้งข้อสังเกตว่ายังคงมีปัญหาในการกระตุ้นการใช้รถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กมากขึ้นทั้งราคาของรถที่สูงกว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟ และระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จไฟ

“Suzuki, Daihatsu, Toyota และ CJPT จะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้บรรลุผลการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ผ่านวิสัยทัศน์ในด้านความยั่งยืนของการขนส่ง” ทั้ง 4 องค์กรได้ระบุในการแถลงการณ์ร่วมกัน

นอกจากความร่วมมือกับ Daihatsu, Suzuki และ CJPT ในด้านรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กแล้ว ทาง Toyota ยังยืนยันถึงความร่วมมือกับ Isuzu และ Hino ในการพัฒนารถบรรทุกน้ำหนักเบาเซลล์เชื้อเพลิงด้วย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.