Our Next Energy บริษัทสตาร์ทอัพลงนามป้อนแบตเตอรี่สำหรับ BMW iX

Our Next Energy (ONE) บริษัทสตาร์ทอัพจากรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ประกาศว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับ BMW เพื่อผลิตแบตเตอรี่ Gemini มาติดตั้งในรุ่นต้นแบบของ iX

แบตเตอรี่แบบเคมีคู่แบบใหม่ของ ONE ที่ถูกเรียกว่า Gemini เป็นการรวมเซลล์แบตเตอรี่ 2 ประเภทอยู่ในแพ็คเดียวกัน ซึ่งแบตเตอรี่ในบางรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อการกักเก็บพลังงานที่ดีขึ้น และแบตเตอรี่บางรุ่นถูกสร้างมาเพื่อการส่งพลังงานที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้ชุดแบตเตอรี่ทั้งหมดสามารถให้ช่วงระยะทางการขับขี่ที่ดีขึ้นในขณะที่ใช้วัสดุหายากน้อยลง

Gemini เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่จะทำให้ BMW iX ซึ่งจากเดิมวิ่งได้ไกลสูงสุดที่ 630 กิโลเมตร เพิ่มเป็น 965 กิโลเมตร แถมยังใช้วัสดุอย่างลิเธียมน้อยลง 20 เปอร์เซ็นต์ และกราไฟท์น้อยลง 60 เปอร์เซ็นต์ ลดการใช้นิกเกิลรวมถึงโคบอลต์อีกด้วย นอกจากนี้ยังระบุว่าการลดปริมาณในองค์ประกอบดังกล่าวยังทำให้แบตเตอรี่มีโอกาสเกิดความร้อนน้อยลง ซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่จะมีปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

ขณะนี้บริษัท ONE กำลังมองหาสถานที่สำหรับโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในสหรัฐฯ ที่สามารถผลิตทั้งแบตเตอรี่พื้นฐานรุ่น Aries และแบตเตอรี่ที่ให้ช่วงระยะทางขับขี่มากขึ้นในรุ่น Gemini

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.