นิสสัน ร่วมต้านโควิด-19 สนับสนุนเทคโนโลยีไม่คิดค่าใช้จ่าย

Nissan ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ร่วมสนับสนุนการต่อสู้ไวรัสโควิด-19 ด้วยการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมา

ค่ายรถยนต์แห่งเมืองโยโกฮาม่า อนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่มีต้นทุนไม่สูงมากมาใช้เพื่อต่อสู้กับเจ้าเชื้อโรคโควิด-19 ภายใต้เงื่อนไขปฏิญญาการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (IP Open Access Declaration Against COVID-19) ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การลงนามในปฏิญญาถือเป็นการประกาศว่านิสสัน จะไม่ยืนยันสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสิทธิบัตร, ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์, การออกแบบ หรือลิขสิทธิ์ในการดำเนินงานการต่อสู้กับโรคระบาด

ใบอนุญาตนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่พัฒนาโดยบริษัทชิโน คอร์ปอเรชั่น (Chino Corp) และบริษัทไซโก้ เอ็นพีซี คอร์ปอเรชั่น (Seiko NPC Corp) โดยทางบริษัทชิโน ได้ใช้เทคโนโลยีของนิสสันในการพัฒนา, ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์วัดอุณหภูมิบนร่างกายแบบไร้การสัมผัสซึ่งสามารถตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่สูงได้อย่างรวดเร็ว

ไซโก้ เอ็นพีซี ได้พัฒนาเซ็นเซอร์ภายใต้ใบอนุญาตย่อยของเทคโนโลยีจากบริษัทไอเอชไอ แอร์โรว์ สเปซ  (IHI Aerospace Co., Ltd.) โดยเซ็นเซอร์เหล่านี้ถูกใช้ในอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายแบบไร้การสัมผัสในหลายบริษัท

อุปกรณ์ตรวจวัดถูกนำไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สนามบิน และสถานพยาบาล เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้การสัมผัสของนิสสันจะตรวจจับรังสีอินฟราเรดจากวัตถุหรือพื้นที่ และสามารถแสดงภาพ เช่น ภาพการกระจายอุณหภูมิที่มีความละเอียดประมาณ 2,000 พิกเซล และสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเซ็นเซอร์ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทั่วไป

เรื่อง: พูนทวี สุวัตถิกุล

ขอบคุณข้อมูล: นิสสัน มอเตอร์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.