“Hidden Gem”…HALF DAY TRIP IN BKK

ครึ่งวันทัวร์เส้นทางเชิงสุขภาพ ย่านพระนคร

ครึ่งวันทัวร์เส้นทางเชิงสุขภาพ ย่านพระนคร

สำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ช่วงวันหยุดไม่อยากเดินทางไปต่างจังหวัด เพราะยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางเรามีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ ย่านพระนครมาแนะนำ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมได้สัมผัสมุมมองใหม่ๆ ที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนวดไทย สมุนไพรไทย กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและมรดกภูมิปัญญา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและชุมชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ที่ 3 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ (ที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 กระทรวง

ร่วมกิจกรรมการนำสื่อมวลชนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (Press Tour) ประสบการณ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Exclusive Trip “Hidden Gem เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานครที่ต้องเช็กอิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020” โดยนำคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสุขภาพ จำนวนกว่า 20 สื่อ เข้าร่วม

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศของเราได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัด จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จนถึงวันนี้กว่า 11 เดือนแล้วที่เราคนไทยร่วมกันต่อสู้และบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุด

กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ให้เป็นโฮมสเตย์เชิงสุขภาพ หรือ Healthy Homestay การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสมุนไพร การประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นหรือชุมชน

เพื่อให้ผู้นำชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านได้ทำหน้าที่มัคคุเทศก์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในการนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและพืชสมุนไพรเฉพาะถิ่น รวมถึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรไทยและกัญชาให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและกัญชาโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้เส้นทางท่องเที่ยวสำหรับคนรักสุขภาพเป็นเส้นทางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ซื้อแพคเกจทัวร์สุขภาพจากบริษัทนำเที่ยวไปแล้ว เกิดความรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคา เกิดการบอกต่อชักชวนเพื่อนฝูงหรือครอบครัว ออกเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ นำรายได้ไปสู่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท รถรับจ้าง และร้านขายของที่ระลึกในชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมการนำสื่อมวลชนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (Press Tour)ประสบการณ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Exclusive Trip “Hidden Gem เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานครที่ต้องเช็กอิน” ที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ตัวอย่าง Half day trip เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวสายสุขภาพสามารถซื้อแพคเกจท่องเที่ยวหรือออกเดินทางตามรอยเส้นทางนี้ได้ โดยนำสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง

เริ่มต้นที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) สักการะพระนอน ณ พระวิหารพระพุทธไสยาส ชมจารึกเรื่องราวสมุนไพร และจุดกดนวดบำบัด ณ ศาลาแม่ซื้อ

ความสวยงามวิจิตรของศิลปะวัฒนะธรรมภายในวัดโพธิ์แห่งนี้ ไม่เพียงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในไทยเท่านั้น แต่ยังขจรไกลไปทั่วโลก จนกลายเป็น Hidden Gem ที่มีค่า และถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก

 

จากวัดโพธิ์ เราออกเดินทางต่อไปยัง “บ้านยาหอม” ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและขนมไทยโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายและชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของตระกูลผู้สร้างตำนานยาหอมสุคนธโอสถ “ตราม้า” ที่เลื่องชื่อในอดีตมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่ ๔ ร่วมกิจกรรมการทำเครื่องหอม นำโดย คุณดลชัย บุณยะรัตเวช ทายาทรุ่นที่ 5 ตระกูลยาหอมสุคนธโอสถ

และรับประทานอาหารไทยโบราณ “ต้มจิ๋ว” ที่มีลักษณะคล้ายต้มแซบ แต่ไม่ใส่เครื่องต้มยำ ซึ่งพระองค์เจ้าเยาวภาพงษ์สนิท พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงปรุงแกงนี้ขึ้น

หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดเทพธิดารามวรวิหาร เพื่อชมความงดงามของวัดที่ประดับตกแต่งเครื่องกระเบื้องกังไส ตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และการใช้ประโยชน์จากกากฝิ่นในการหล่อพระพุทธรูปและสุดท้ายกราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาการแพทย์แผนไทย) ณ ลานเจษฎาบดินทร์

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวจะร่วมลงนาม MOU กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์แผนไทยร่วมกันสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ รองรับการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในงาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020” ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม

สำหรับรายละเอียดงาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020” งานนี้ได้รวมความมหัศจรรย์ของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) ของไทย ทั้งธรรมชาติ วิถีชุมชน วัฒนธรรม และวิธีการรักษาสุขภาพกายใจกับเมนูสุดยอดอาหารถิ่น ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสเสน่ห์ความหลากหลายของวิถีถิ่นและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค เพลิดเพลินกับสุนทรียภาพและศาสตร์แห่งการบำบัดอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ที่สำคัญพบกับแพคเกจท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร 4 ภูมิภาค และ Half day trip เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายในราคาพิเศษแบบ Exclusive Trip ซึ่งมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

 

Comments are closed.