Eco Sticker ตัวแสดงข้อมูลจบที่แผ่นเดียว

คิดว่าหลายๆ คนคงเจอปัญหาเหล่านี้เวลาเลือกซื้อรถสักคันในโชว์รูม เช่น การถามข้อมูลเซลล์แล้วให้ข้อมูลไม่ตรงคำตอบ หรือ การใช้บริการของฝ่ายขายที่ไม่ทั่วถึงปล่อยให้เรายืนเคว้ง เอาละ…นี่คือปัญหาที่คนซื้อรถหลายคนเคยประสบกันมาแล้วตอนที่คิดจะซื้อรถใหม่สักคัน แต่ตอนนี้ ปัญหานี้กำลังจะหมดไปเพราะตัวแสดงข้อมูล Eco Sticker

จริงๆ แล้ว Eco Sticker ทางสหรัฐอเมริกามีการบังคับใช้มานานแล้ว และถือว่าเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคจะสามารถรับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการ ที่ถูกต้องของรถยนต์คัน นั้นๆ เกี่ยวกับความประหยัดน้ำมัน และรายละเอียดอื่นๆ ที่มาจากการทดสอบของผู้ผลิตรถยนต์เอง

สำหรับ Eco Sticker นั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ ต้องดำเนินการติดป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลหรือที่เรียกว่า ECO Sticker สำหรับรถยนต์ใหม่ทุกคัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงข้อมูล รายละเอียด คุณลักษณะ คุณสมบัติ และสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับป้ายสกิ๊กเกอร์ข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 190 มิลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 270 มิลลิเมตร หรือขนาดเทียบเท่ากระดาษ A4 ซึ่งจะแสดงข้อมูลรถยนต์ที่สำคัญและครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตได้แจ้งอย่างเป็นทางการทางภาครัฐ ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เด่นชัด หรือสามารถสแกน QR Code จากโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของตัวรถมากยิ่งขึ้น

ตรงนี้สำคัญอย่างไร ?

เพราะถ้ามีการกำหนดมาตรฐานการทดสอบอย่างเป็นทางการในการหาตัวเลขความประหยัดน้ำมัน เหมือนกับที่ญี่ปุ่นมีโหมดทดสอบที่เรียกว่า JC08 เราก็จะได้รับข้อมูลที่จริงๆ ไม่ได้เมค หรือเป็นการทดสอบแบบไม่เป็นทางการของบรรดาสื่อมวลชน ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้
และนั่นทำให้ผู้บริโภคจะได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานที่เที่ยงตรงและแม่นยำเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคัน

มีอะไรบ้างบน ECO Sticker และ QR Code

  • ชื่อของผู้ผลิตรถยนต์ หรือ ชื่อของผู้นำเข้า ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เครื่องหมายการค้า
  • ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น แบบ หมายเลขตัวถัง รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์
  • หมายเลขเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยางล้อ จำนวนที่นั่งปลอดภัย ประเภทเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ โรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
  • อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมทุกชนิดรวมถึงระบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ล้อและยาง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งเข้ากับรถยนต์
  • ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือ ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อัตราการประหยัดน้ำมันในสภาวะโดยรวม รวมทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งในเมืองและนอกเมือง
  • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2
  • ระดับการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก.
  • ระดับความปลอดภัยของรถยนต์ ได้แก่ มาตรฐานการป้องกันจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง
  • ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก หรือ ABS และระบบควบเสถียรภาพการทรงตัว หรือ ESC

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.