เอกสารที่ต้องเตรียมถ้าขายรถด้วยตัวเอง

ถ้าใครคิดอยากขายรถด้วยตัวเอง เอกสารคือเรื่องจำเป็นที่ต้องเตรียมและตรวจสอบอย่าละเอียดถี่ถ้วน เพราะถ้าพลาดเพียงนิดเดียวมีโอกาสสร้างปัญหาภายหลังได้ เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าจะขายรถด้วยตัวเองมีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง

1.สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สิ่งที่จำเป็นอย่างแรกคือสมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงถ้าไม่มีขายไม่ได้นะ เพราะสมุดเล่มทะเบียนคือการบอกว่าเราคือเจ้าของตัวจริง ไม่ได้แอบอ้างมาขาย เพราะหากชื่อเจ้าของรถยนต์จะขาย และชื่อในสมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ไม่ตรงกัน จะพลันให้สงสัยว่าเป็น เจ้าของตัวปลอมได้

2.สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารอย่างที่สองที่ต้องมีคือสำเนาบัตรประชาชน ควรเตรียมไว้ 2 ชุดเป็นอย่างน้อยโดยสำเนา 1 ใบเตรียมเอาไว้มอบอำนาจ กับอีก 1 ใบเอาไว้เพื่อการโอนรถยนต์ อย่าลืมว่าเอกสารการขายรถมือสองที่สำคัญมากๆ ต้องเซ็นและเขียนข้อความที่ต้องการนำไปใช้อย่างละเอียด เพื่อป้องกันการนำสำเนาบัตรไปใช้อย่างอื่น

3.สัญญาซื้อขาย

อีกเอกสารที่ต้องมี เพราะสัญญาซื้อขายเป็นเกราะป้องกันถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น และการโอนรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบก เดี๋ยวนี้การหา “เอกสารสัญญาซื้อขายรถยนต์” ไม่ยากเพียงแค่เซิร์ทหาในอินเตอร์เน็ตเราก็สามารถพรินต์ออกมาได้แล้ว

4.หนังสือโอนรถยนต์

เอกสารที่ผู้ขายจำเป็นต้องหามา โดยเข้าไปขอที่กรมขนส่งทางบกเพราะถือเป็นเอกสารสำคัญ ซึ่งเอกสารนี้คือข้อกำหนดในการเปลี่ยนชื่อ เจ้าของรถยนต์จากผู้ขายมาเป็นผู้ซื้อรายใหม่ ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานด้วย

5.หนังสือมอบอำนาจ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ไปโอนรถยนต์ให้กับผู้ซื้อที่กรมการขนส่งทางบก แต่จะใช้วิธีโอนลอย แล้วมอบหลักฐานคือหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ซื้อไปจัดการต่อ แน่นอนว่าขั้นตอนนี้ผู้ขายก็ต้องเตรียมไว้ให้ผู้ซื้อด้วย ซึ่งสามารถเข้าไปขอได้ที่กรมขนส่งทางบกเช่นกัน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.